რა განსხვავებაა "მე უნდა დავიწყებ და უნდა დავიწყო" შორის?


პასუხი 1:

კითხვა: რა განსხვავებაა "მე უნდა დავიწყებ და უნდა დავიწყო" შორის?

ფრაზა "უნდა დავიწყო" საკმაოდ ბრტყელი შენიშვნაა. "კარგი, დილის ცხრა საათია. მე უნდა დავიწყოთ (მუშაობა)."

ფრაზა "უნდა დავიწყოთ" გულისხმობს განსაკუთრებულ ძალისხმევას, გარკვეულ გადაუდებელობას, როგორც "იცით, თუ მზის ჩასვლამდე მოვინახულებთ შემდეგ ბანაკს." (ახლა) უნდა დავიწყოთ!

მსგავსი გამონათქვამებია: "ჩვენ უნდა გადავიდეთ" "უნდა დავიწყოთ" "უნდა გავუშვათ ჩვენი A ** და რამე გავაკეთოთ". ნებისმიერ შემთხვევაში, "მიღება" დამატებას იმპერატიულ დონეს უმატებს.