რა არის ხელფასის სხვაობა ONGC საბურღი და წარმოების ინჟინერს შორის?


პასუხი 1:

სინამდვილეში სხვაობა არ არის. სამუშაო პროფილში ფუნდამენტური განსხვავებებია. ორივე ნაკადი არის ძირითადი ONGC დავალებები, მაგრამ თუ ბურღვას უერთდებით, შეიძლება დაგჭირდეთ ფიზიკური სამუშაოების შესრულება პირველ წლებში. ბურღვის წახალისება და მომავალი ვარიანტი ძალიან მომგებიანია, მაგრამ ძალიან უნდა იმუშაო.