რა განსხვავებაა კუთხის სიჩქარესა და კუთხურ სიხშირეზე?


პასუხი 1:

კუთხის სიჩქარე არის სიჩქარე, რომელიც მოქმედებს სხეულის როტაციაზე ან ბრუნვაზე, გარკვეული კუთხით, ღერძით, რომელსაც აქვს სწორი სხივი, ანუ კუთხის ბრუნვის შეცვლის სიჩქარე.

w = d (თეტა) / დტ

w = კუთხის სიჩქარე

სადაც კუთხის სიხშირე არის სიხშირის და მთლიანი ბრუნვის პროდუქტი (2 პი), ანუ ბრუნვის სიჩქარის სკალარული ზომა, ანუ კუთხის გადაადგილება დროის ერთეულზე, ანუ კუთხის სიჩქარე


პასუხი 2:

მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ერთი არის ვექტორის ზომა, ხოლო მეორე არის მასშტაბური.

კუთხური სიხშირისა და კუთხის სიჩქარეს შორის ურთიერთობა იწვევს გლუვი წრიული მოძრაობის და უბრალო ჰარმონიულ მოძრაობას შორის ურთიერთკავშირს. თუ ობიექტი წრეში მოძრაობს გარკვეულ დროში t (წამში), მას აქვს 2π რადიანის კუთხე და მისი კუთხის სიჩქარე ამრიგად წამში 2π / ტ რადიანია. ამასთან, წრის წრე შეიძლება შევადაროთ უბრალო ჰარმონიულ მოძრაობას, რადგან თქვენ გადის ციკლი და მთავრდება იმავე ადგილას. ჩვენ შეგვიძლია გავამახვილოთ ანალოგია ციკლს შორის, მარტივი ჰარმონიული მოძრაობითა და წრის ერთჯერადი ციკლი ერთიანი წრიული მოძრაობით. ამრიგად, მოცემულ დროში მარტივი ჰარმონიული მოძრაობის ციკლის გავლა t (წამში) შეიძლება აღწერილი იყოს, რომ გადის ამ პერიოდში 2π რადიანი, და - რადგან ციკლის რაოდენობა წამში გადის სიხშირე, ეს არის "სიხშირე". აღწერილი რადიონების მიერ; "ასე რომ, კუთხური სიხშირე. იგი აღწერს მარტივ ჰარმონიულ მოძრაობებს, აგრეთვე წრეზე მოძრაობას მუდმივი სისწრაფით.

იმედი მაქვს, რომ ეს დაეხმარა !!

მისალმებები