რა განსხვავებაა "უნდა" და "რაღაც" შორის?


პასუხი 1:

Ought არის ზმნა, რომელიც გამოიყენება სისწორეში, მოვალეობაზე, ვალდებულებაზე, რომელიც უნდა იყოს მოქმედების ყველაზე შესაფერისი კურსი. უნდა იყოს სწორი ზმნის ფორმა ყველა დაძაბულობისთვის. უარყოფითი მხარე უნდა ჩამოყალიბდეს ძალიან არარეგულარული გზით ინგლისური ენისთვის: არ უნდა იყოს. მოვიდა ჩვენთან მეთორმეტე საუკუნის ბოლოს, ძველი ინგლისური სიტყვიდან, ahte.

ყველაფერი ნიშნავს 1.) საერთოდ არაფერი, 2.) ნულოვანი, არაფერი. ყველაფერი ძველი ინგლისურიდან მოდის, რაც ნიშნავს ყველაფერს, რაღაცას. ნგრამის თქმით, მე -20 საუკუნის დასაწყისიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა სიტყვა aught სიტყვა.