რა განსხვავებაა LinkedIn– სა და Facebook– ს შორის?


პასუხი 1:

ფეისბუქი ცდილობს ყველა ერთში იყოს ... ძალიან ამბიციური, ძალიან ჩქარი. ბაზარზე დომინირებისთვის, თქვენ უნდა იყოთ სპეციალიზაცია. LinkedIn სპეციალურად მიმართულია "პროფესიონალებზე" და აქვს ფართო კონკურენტული უპირატესობა ამ ბაზარზე.

Facebook- ს ტრადიციულად უფრო პირადი კავშირი ჰქონდა. ჩვეულებრივ, თქვენ "მეგობრობთ" ადამიანებთან, რომლებსაც პირადად იცნობთ და არა პროფესიონალურად. განსხვავებით LinkedIn– სგან, სადაც თქვენ არ განათავსებთ საკუთარ თავს სურათს ჯოხეთში, რომელზეც რამდენიმე ბიჭია: გვ

დასკვნა: ეს არის ბაზარი. FB == პირადი LinkedIn == პროფესიონალი. გიჟები!