რა განსხვავებაა ჰიპერნიმს, სინონიმსა და ანტონიმებს შორის?


პასუხი 1:

ჰიპერნამი ნიშნავს სიტყვას ფართო / ზოგადი მნიშვნელობით, რომელიც მოიცავს უფრო კონკრეტულ სიტყვებს. მაგალითად, ფერი წითლის ჰიპერნომია.

სინონიმი ნიშნავს სიტყვას ან ფრაზას, რაც ნიშნავს ზუსტად / თითქმის იგივე, რაც იმავე ენაში სხვა სიტყვას ან ფრაზას. მაგალითად, დახურვა დახურვის სინონიმია.

ანტონიმი ნიშნავს სიტყვას, რომლის მნიშვნელობა სხვისგან საპირისპიროა. მაგალითად, ცუდი არის სიკეთის ანტონიმები.