რა განსხვავებაა მასსა და ნახევრად გამშვებულ მემბრანას შორის?


პასუხი 1:

ნახევარწრიული მემბრანა უჯრედის გარე გარსზე თხელი საბანივით არის.

ეს არის თხელი კოღოს ქსელის მსგავსი, რომელიც არ იძლევა კოღოების და ბუზების შეღწევას და მხოლოდ ჰაერის მეშვეობით გადის. ნახევარგაბელური მემბრანა ზუსტად ისეთია, რომ მხოლოდ გარკვეული სახის სითხეები და ნივთიერებებია დაშვებული.

იგი შთანთქავს საკვებს და წყალს დიფუზიის გზით და არ აძლევს ნარჩენების პროდუქტს უჯრედში შესასვლელად, ასევე ხელს უშლის უჯრედის შინაგან შინაარსს უჯრედში გასვლისგან.

იმედი მაქვს, რომ ეს გამოსადეგია.