რა განსხვავებაა სრულ დატვირთვასა და ნომინალურ დონეს შორის?


პასუხი 1:

მართალი გითხრათ, სხვაობა არ არის. სრული დატვირთვა და ნომინალური დენი ერთი და იგივეა. ეს არის მიმდინარე ღირებულება, რომლისთვისაც ელექტრო მოწყობილობას შეუძლია უწყვეტად ფუნქციონირება პრობლემების გარეშე.

აქ მნიშვნელობებია 5.5 amps, 3.2 amps, 4.7 amps და 2.7 amps არის სრული დატვირთვა / ნომინალური მნიშვნელობები სხვადასხვა კონფიგურაციისთვის.

ნებისმიერი მიმდინარე ღირებულება, რომელიც უფრო მაღალია, ვიდრე მოწყობილობის საშუალებით გადის სრული დატვირთვა / შეაფასოს დენი, არის პათოლოგიური ოპერაციული პირობების მითითება.