რა განსხვავებაა ელექტრონის ორბიტასა და ატომურ ორბიტალს შორის?


პასუხი 1:

"ელექტრონული ორბიტა" (ატომისთვის) არის არაფორმალური მეტაფორა, რომელიც გულისხმობს წრიულ ან ელიფსურ ორბიტას, ხოლო "ორბიტალი" არის ელექტრონის კვანტური მდგომარეობის ქიმიური ტერმინი.

ელექტრონებს შეუძლიათ გადაადგილდნენ წრიულ ორბიტაში, მაგალითად ციკლოტრონში, მაგრამ ეს ჩვეულებრივ არ გულისხმობს "ელექტრონის ორბიტას". "ორბიტალის" გამოყენება თავიდან აიცილებს დაბნეულობას. კიდევ უკეთესი, თქვენ გულისხმობთ სტატუსის სპეციფიკურ ცვლადებს, რომელზეც ლაპარაკობთ.