როგორ ვთქვათ ბავშვი კორეულად


პასუხი 1:

ოფიციალური სიტყვა "ბავშვი" არის (Ah-ghee).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვათ 애기 (Ae-Ghee), რომელიც არის კომბინაცია 애 (ბავშვი) და 기 (from –დან). 아기 და pract პრაქტიკულად იგივეა და ურთიერთშემცვლელნი არიან, მაგრამ the გრამატიკულად სწორი სიტყვაა.


პასუხი 2:

რა არის თარგმანი "ბავშვი" -ზე კორეულ ენაზე? ასევე არსებობს 애기 და 아가, რომლებიც იგივე სიტყვის სხვა ვარიაციებია. თუ ეს არის "ბავშვი", როგორც შინაური ცხოველის სახელით თქვენ უწოდებთ თქვენს მნიშვნელოვან სხვას, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 베이비 როგორც სესხის სიტყვა.


პასუხი 3:

애기 - ეი გი

ეს ნიშნავს ბავშვს.


პასუხი 4:

아기