როგორ გრაფიკა x ^ 2-2x


პასუხი 1:

ეს არის წრე. შედარება

x ^ 2 + y ^ 2-2x = 0

წრის ზოგადი განტოლებით

x ^ 2 + y ^ 2 + 2gx + 2fy + c = 0

და ჩამოწერეთ g, f და c მუდმივების მნიშვნელობები.

გ = -1

f = 0

c = 0

წრის ცენტრი არის (-g, -f) \ ekuiv (1,0).

წრის რადიუსია \ sqrt {g ^ 2 + f ^ 2-c} = \ sqrt {1}.


თუ ფორმულების დამახსოვრება არ მოგწონთ, გააკეთეთ ასე. ამას დასჭირდება მხოლოდ რამდენიმე წამი დამატებით. დაიწყეთ მოედნის დასრულებით.

x ^ 2-2x + y ^ 2 = 0

\ გულისხმობს x ^ 2-2x + 1 ^ 2 + y ^ 2 = 1 ^ 2

\ გულისხმობს (x-1) ^ 2 + (y-0) ^ 2 = 1 ^ 2

რომელია წერტილის ლოკუსი, რომელიც მოძრაობს ისე, რომ ის ყოველთვის 1 – ის დაშორებაა წრის წერტილიდან (1,0) (ცენტრიდან).


პასუხი 2:

პირველი ამოხსენით "y". შედეგი არის y = +/- Sqrt [2 x - x ^ 2]. გაითვალისწინეთ, როდესაც x = 0, y = 0.

როდესაც x = 1, y = 1 და -1 და როდესაც x = 2, y = 0. x> 2 – ისთვის y წარმოსახვითია და x <0 –ისთვის y წარმოსახვითია. გამოთვალეთ y- ს x იმდენ მნიშვნელობად 0-სა და 2-ს შორის, რამდენიც გსურთ გრაფიკის ნახვა.


პასუხი 3:

დაასრულეთ მოედანი:

x ^ {2} - 2x + 1 + y ^ 2 = 1

ფაქტორი:

(x - 1) ^ {2} + y ^ {2} = 1

ეს არის წრე, რომლის ცენტრშია (1, 0), რომლის რადიუსია 1. ცენტრიდან ზემოთ, ქვემოთ, მარცხნივ და მარჯვნივ 1 ერთეულის გადაადგილება გიჩვენებს წერტილებს (1, 1), (1, -1), (0, 0) და (2, 0).


პასუხი 4:

პასუხი 5:

იხილეთ x ^ 2 + y ^ 2-2x = 0 დიაგრამა, რომელიც წრეშია აპის დესმოსების გამოყენებით.