როგორ ხდება კატეგორიების დაყოფა


პასუხი 1:

ფორმულების გამოყენებით, რომლებიც გამოიყენება უჯრედებზე (უჯრა მონაცემების თითოეული ნაწილისთვის), სვეტები, მწკრივები ან შერჩეული ადგილები. რაც არ უნდა იყოს სასურველი ანალიზი სხვადასხვა ფუნქციების ფორმებში, შედის ფორმულის ველში. ნებისმიერი დეტალისთვის მე გთავაზობთ ვიდეოს, კლასს ან წიგნს.

Excel– ის შესწავლა შედარებით მარტივია და ასეთი ცხრილები ინტენსიურად გამოიყენება ყველა ასპარეზზე. Excel– ზე ადრე იყო Lotus 123. ახალი არაფერია.