როგორ სცემეს ეგზოდიას


პასუხი 1:

იმის გამო, რომ არსებობენ შეტევისა და თავდაცვის კიდევ უფრო დაბალი ქულები:

სინამდვილეში, ეს იმიტომ ხდება, რომ Exodia აღწერილია, როგორც მისი დალუქული ფორმა, ხოლო ბარათის ფორმაში, მისი "ნამდვილი ძალა" გამოვლინდა, როდესაც ხუთივე ნაწილი ხელშია. დალუქული თავდასხმის წერტილები 1000-დან უკვე საკმაოდ შთამბეჭდავია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გაითვალისწინებთ, რომ Celtic Guardian- ს (გაწვრთნილი ელფური მეომარი) მხოლოდ 1400 შეტევის წერტილი და 1200 თავდაცვის წერტილი აქვს.