აზერბაიჯანი როგორ გამოითქვას


პასუხი 1:

ეს კატაში მეტნაკლებად ჰგავს "ა" -ს და, სინამდვილეში, როდესაც აზერბაიჯანმა პირველად მიიღო რომაული დამწერლობა, მან გამოიყენა დამსხვრეული "ა", ისევე როგორც გერმანულ ან შვედურ ენაზე, ამ ხმის გამოსახატავად.

მე არ ვარ დარწმუნებული, თუ რატომ აირჩიეს მოგვიანებით ამ დამაბნეველი shwa სიმბოლოს მიღება, მაგრამ გამოთქმა მაინც იგივეა; "ა" "კატაში", "პატ", "მსუქანი" და "ვირთხა".